Trở Về Với Chính Mình

Chúng ta đừng để tâm trí mình mãi rong ruổi ra bên ngoài. Tìm cầu những huyễn mộng xa xôi.

Vạn vật, dẫu là có được, cũng đều sẽ bị thời gian vùi lấp. Thế gian, rồi cũng theo quy luật mà thành, trụ, hoại, không.

Quay về bên trong bạn, mới là trở về nhà. Ngôi nhà mà chúng ta bỏ hoang quá lâu. Đến nỗi chuyện thế giới thì thông tỏ. Mà chuyện lòng mình thì lại hoang vu.

Người khác lắng nghe bạn nói vạn lời. Không bằng bạn ngồi nghe chính mình lấy một lời.

Lắng nghe để biết chúng ta đang ở đâu, cần làm gì. Nên và không nên làm gì.

Từ đó đường rộng tâm an, không còn lo lạc lối, trong nhân gian vô định mênh mông này.

Sưu tầm

Trả lời