Ngày 20 Tháng 2

Mỗi Ngày Một Dòng
Mỗi Ngày Một Dòng

2024: Như một cái chớp mắt của vũ trụ – một triết gia nào đó đã nói về sự hữu hạn của đời người. Cái chớp mắt rất thật và rất ngắn, vì quá ngắn nên ta cứ tưởng như nó không thật. (Miền Sương Khói)

Trả lời