Ngày 15 Tháng 2

Mỗi Ngày Một Dòng

2024: Rồi một ngày nào đó, tất cả mọi sự cố gắng và chịu đựng của bạn sẽ có ý nghĩa. Đừng bỏ cuộc trước thời điểm đó.

Trả lời