Sống Cùng Thiên Nhiên

Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uốngCon ngựa chẳng bao giờ uống nước [...]

Ngày 3 Tháng 3

2024: Chớ khinh điều thiện nhỏ mà cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ, [...]

Học Cách Sử Dụng Tiền

Tôi đã sống không có tiền, tôi đã sống có tiền, và tôi thú nhận [...]

Ngày 20 Tháng 2

2024: Như một cái chớp mắt của vũ trụ – một triết gia nào đó [...]

Ngày 17 Tháng 2

2024: Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Nếu thấy [...]

Ngày 15 Tháng 2

2024: Rồi một ngày nào đó, tất cả mọi sự cố gắng và chịu đựng [...]

Ngày 14 Tháng 2

2024: Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng [...]

Càng Trí Tuệ Càng Giản Đơn

Người Thụy Điển có một câu nói xưa rằng: “Tiền có thể cất đi, nhưng [...]

Trở Về Với Chính Mình

Chúng ta đừng để tâm trí mình mãi rong ruổi ra bên ngoài. Tìm cầu [...]

Ngày 13 Tháng 2

2024: Nghe. Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng [...]